G&M Lysekil

G&M i Lysekil är en verkstadsindustri som producerar burkar. De har valt att låta Helab vara deras elavdelning. Det betyder att vi svarar för allt från belysningar till den automatiserade produktionen.

AB Bakels Aromatic, Göteborg

Bakels Aromatic är en processindustri som tillverkar livsmedelsprodukter. Istället för att bygga upp egen elkompetens, köper företaget tjänster av Helab vilket betyder att vi i praktiken är deras elavdelning

Marenor, Lysekil

Sjömatsproducenten Marenor tillverkar varor för både konsumenter och storkök. Helab är företagets elavdelning och svarar bland annat för automation, maskiner, styrsystem, nyinstallationer och ombyggnader.