AB Bakels Aromatic, Göteborg

Bakels Aromatic är en processindustri i Göteborg som tillverkar livsmedelsprodukter. Istället för att bygga upp egen elkompetens, köper företaget alla sådana tjänster av Helab vilket betyder att vi är deras elavdelning.