AB Bakels Aromatic, Göteborg

Bakels Aromatic är en processindustri som tillverkar livsmedelsprodukter. Istället för att bygga upp egen elkompetens, köper företaget tjänster av Helab vilket betyder att vi i praktiken är deras elavdelning