AB Bakels Aromatic, Göteborg

Bakels Aromatic är en processindustri i Göteborg som tillverkar livsmedelsprodukter. Istället för att bygga upp egen elkompetens, köper företaget alla sådana tjänster av Helab vilket betyder att vi är deras elavdelning.

G&M Lysekil

G&M i Lysekil är en verkstadsindustri som producerar burkar. De har valt att låta Helab vara deras elavdelning. Det betyder att vi svarar för allt från belysningar till den automatiserade produktionen.

Lysekils kyrka

I Lysekils kyrka har vi installerat ett värmestyrningssystem. Det gör att temperaturen i kyrkan alltid är rätt när besökarna kommer. I styrningen ingår även klockringningen – så att klockorna alltid ringer i rätt tid.